Ballast og perroner på Grindsted.

Der bliver stadigvæk arbejdet med computerstyring af kælderen, Grindsted og Varde. De to sidste er færdige, så de kan styres analogt (sportavle) og vha. computer. Kælderen + opstillingsbanegården i vendesløjfen skal udelukkende styres med computer, så her arbejdes der fortsat med tilbagemelding, sporbesættere og anden elektronik.
Vi arbejder også med landskabet på anlægget. Grindsted station er udstyret med perroner og banearbejderne nærmer sig med hurtige skridt, så der kan komme ballast - skærver på DSB og grus på de 3 privatbaner.

Jan måler og markerer størrelsen af de enkelte "beton"elementer på perronkanten.

Han har lavet en lære af et stykke pap.


Skinnestukkerne der holder elementerne markeres vha. rustrød maling.

Tilsidst skrues perronen fast.

Grusballasten på Vandelbanen er nået ind på Grindsted Station.

Medens skærveballasten på DSB har sværere ved at følge med.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar