Klubben August - September 2019

Efter Lange Tog har vi (Per og Jan) haft travlt med at forbedre/udbedre styringen af kælderen, Grindsted og Varde. Det er computerstyringen der ikke fungerer efter hensigten. Der er også et par englændere der skifter forkert, sidstnævnte kan dog klares med et lille indgreb.
Der bygges videre på landskabet i den fjerneste gavl og de nye broer bliver justeret så kørsel på dem forløber uden problemer.
Der er også blevet tid til 3 D printning (kulladninger til Pb vogne, Nansen hytte, VW käfer dummies, vandtårn m.m), indbygning og udskiftning af dekodere samt reparation/patinering/fordanskning af div. godsvogne.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar