Åby - Å på Børneværelsesanlægget

Så kom tiden hvor Åby - Å skulle forsynes med vand.
Jeg har anvendt en blanding af Märklin of Svedens idé på Youtube
 https://youtu.be/2TwpB7sVMn8 og den metode vi brugte da vi lavede et modul med Skjern Å og Søndre Kanal.

Først renses Åen, så der ikke er sand, jord, flock tilbage.

Dernæst limes der 3 x 3 lag toiletpapir på åløbet. 

Med en tør og stiv pensel formes små bølger.

Det hele tørrer et døgn. Før der males bund.

Der er malet rødbrun, lys grøn og mørk grøn.

Farverne gnides ind over hinanden og tørrer til næste dag.

Der smøres lim over hele åen.

Og den dækkes af 3 forskellige brune og 2 grønne nuancer Woodland fine flock samt jord og sand.

Det hele tørrer i et døgn.

Det første tynde lag klarlak - glans 70 (85 havde nok været bedre)

Efter 2 lag.

3 lag

4 lag

Broerne er igen monteret og bredderne er rettet til med bevoksning og ekstra sand.

Nye Ølvogne & en Gærvogn fra McK


McK har igen sendt en serie ølvogne på markedet til epoke III folket. Der er dog blevet plads til 2 epoke IV vogne en Tuborg med hat og en Carlsberg.
Epoke III vognene en serie Tuborg vogne bygget i 1946ff. Ommalet i 1955 og endelig omlitreret i 1966. En DDSF vogn bygget i 1949 omlitreret i 1966. En serie Carlsberg vogne bygget i 1951ff. Ommalet i 1955 og endelig omlitreret i 1966.


Tuborg Vognene er flg:
ZB 99 616 Hvid med rød skrift, uden hat bygget 1946 - ommalet 1955
ZB 99 624 Rød med hvid skrift, med hat bygget 1947 - ommalet 1955 omlitreret 1966
ZB 99 628 Rød med hvid skrift, med hat bygget 1948 - ommalet 1955 omlitreret 1966
ZB 99 629 Grøn/hvid med hvid skrift, med hat bygget 1948 - ommalet 1955 og 1961
ZB 99 635 Rød med hvid skrift, med hat bygget 1948 - ommalet 1954 omlitreret 1966
ZB 99 639 Hvid med rød skrift, uden hat bygget 1951 - ommalet 1955
20 86 081 5 619-5 Rød med hvid skrift, med hat bygget 1946 - omlitreret 1966 udrangeret 1970


Carlsberg Vognene er flg:
ZA 99 301 Hvid med rød skrift, bygget 1951 - ommalet 1955
ZA 99 303 Hvid med grøn skrift, bygget 1951 - ommalet 1955 omlitreret 1966
ZA 99 313 Hvid med rød skrift, bygget 1953 - ommalet 1955
ZA 99 315 Hvid med grøn skrift, bygget 1953 - ommalet 1955 omlitreret 1966
ZA 99 317 Hvid med grøn skrift, bygget 1954 - ommalet 1955 omlitreret 1966
20 86 081 5 005-7 Hvid med grøn skrift, bygget 1951 - omlitreret 1966 udrangeret 1977

Vognene er modeltro, flotte og kører godt. De har fjedrende puffer og bremseplatforme samt håndbøjler i metal. Mere om originalerne se Jernbanen.dk
Der findes billeder af alle nr. på Jernbanen.dk, så det er muligt at se de små fejl der er i bemalingen - indtil videre har vi kun fundet bemalingsfejl på påsatte detaljer f.eks lukketøjet på den grøn/hvide Tuborgvogn der er hvid forneden i stedet for grøn.

Forsøgsbemaling der desværre ikke slog an !!
Som det ses er alle påskrifter letlæselige og jfr. billeder på Jernbanen.dk anbragt på de rigtige steder.


Når bremseplatformene vender mod hinanden støder de sammen før pufferne får kontakt. Det skyldes flere faktorer: U-jern i gavlene er for tykke. Der mangler udsparring (huller) i platformene, Pufferne er for korte,

Børneværelsesanlægget - landskab mellem Viaduktvej og Remisevej.

I januar måned har vi arbejdet med landskabet mellem stationsområdet og vendesløjfen. Det var det sidste større område, hvor vi ikke har lavet landskab. Det var oprindelig meningen at der skulle være en viadukt i sydenden af stationen, men pladsen tillader det desværre ikke, så der er istedet kommet et område med småbuske og græs.

På en bund af Noch savsmuld er der plantet græstuer (Noch), buske (Heki) og blomsterpuder (Mini Natur) - limen er våd!Der er sået græs - 2mm & 6mm i 3 forskellige kulører.

På den modsatte side af anlægget er der tilføjet lidt skærver og vissen græs langs sporet.

Videotoget kører forbi Sejl & ro klubbens klubhus.