Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Køredag d. 30 november.

 Endnu engang blev det tid for en køredag - denne gang med en aktiv kælder (Kolding) I modsætning til normalen kørtes der hovedsageligt med epoke IV ff materiel fra Danmark.


VNJ D11 med lille godstog på vej til Varde


Der rangeres på Troldhede

MH med godstog klar til afgang fra Troldhede

Lyntog forlader Grindsted Station

VNJ D11 på Ansager Station

Hvad er nu nummeret på toget i spor 3 ?Ja, Varde Station kan godt modtage et persontog


Købmanden får leveret øl

Henrik styrer kælderen (Kolding)

"At rejse er at leve" på kælderens afgangsrist

Lyntoget passerer købmanden

Tomt kultog kører ind på Varde

Der laves omløb på Tistrup Station

Whiteboard til noter om toggangen på Grindsted Station

Novembers fremskridt!

 I november måned har vi arbejdet med Tistrups stationsbygning og sportavle, bygninger ved vandtårnet på Grindsted station samt et lille trinbræt og landskabet mellem Troldhede og Grindsted.

Henrik arbejder med murværket på Tistrup Station

Der mangler dog en hel del!

Hvordan skal elektronikken på Tistrup forbindes?

Placeringen af de enkelte print er fastlagt

Printene fastgøres - med afstandsstykker!


Der bygges en ½ hobby trade murermestervilla

½ murermestervilla klar til placering ved bagvæggen på Grindsted Station

Jan bygger trinbræt nær landkøbmanden

Der findes figurer der kan bruges ved købmanden
                         
Købmandsforretningen fra hobby trade set bagfra

Sportavlen til Tistrup Station - Henrik og Jan har bygget kasse m.m.

 Henrik Høeg og Jan har bygget en kasse til sportavlen.


Først laves rammen hvori tavlen monteres!

Så laves selve kassen.

Endelig monteres Sportavlen - der mangler stadigvæk elektronik og et par lag lak!