Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Tag over det ny spor, expressnet stik og bygninger

Siden sidste køreaften er der 3 ting vi har arbejdet med. Jan har dækket sporet fra Varde til kælderen med karton, der senere skal dækkes af styropor og karklude. Før der igen kan laves landskab. Elektrikerne har arbejdet med de ny expressnet stik og ledningsføringen hertil. Alle ledninger er gemt væk i elektrikerrør.
Endelig har Henrik lavet et lille udhus samt en asfalteret gård til Carlsberg depotet i Grindsted.

Jan arbejder med inddækningen af det nye spor.

 Expressnet stikket er ikke skruet fast 

Henrik propper ledning i elektrikerrøret


Egon skruer stikket fast

Der klemmes stik på ledningen

Lære til afstand fra stik til underkant af anlægsplade

Ansagers sportavle med expressnet stik, fejlretningsskema og telefon

Længden af røret markeres

Tape til tagpap 

Udhus ned tagpap

Carlsbergdepotets gård

Første lag asfalt er påført - AK terrains asfalt

Køreaften med besøgende og videoovervågning.

Vi havde besøg af 3 mand fra en af naboklubberne. Samtidig havde vi premiere på videoovervågningen af de skjulte strækninger. Desværre var der ikke klubmedlemmer til at bemande alle stationer, så kælderen var ikke i funktion. Ellers forløb kørslen uden problemer - en af de udenbys gæster var ovenikøbet modig nok til at fungere som lokomotivfører!
Videoovervågningen var også en succes, men Troldhede ku' også bruge en skærm, da ruten til Grindsted (DSB) er skjult på et længere stykke!

G202 holder på spor 0 i Troldhede

G202 passerer remisen i Troldhede - Sølvpilen er fejlbehæftet, derfor er den parkeret i Troldhedes remise.

Henrik styrede i dagens anledning Troldhede

Jan havde travlt med at rydde op på Varde

Anakronisme! P20 i Ansager

P20 passer Tistrup på privatbanen

MZ1455 med persontog afventer krydsning på Tistrup Station

Carsten stiller en togvej på Grindsted

P20 på vej til Tistrup - Egon anvender sin egen Roco mus - klubben bruger ellers Lenz

Kælderens sportavle - den eneste tilbageværende computerstyrede station

Ankomsristen i kælderen

Den ny videoovervågning i kælderen er placeret over afgangsristen

Videoovervågningen i Grindsted er foreløbig stillet op bag stationen

Øverst: venstre DSB udkørel fra Troldhede mod Grindsted.
Nederst: venstre sammenløb Varde - kælderen og Grindsted - kælderen.
højre helix

 

Videoovervågning, nye stik og Carlsberg depot!

 Der bliver arbejdet med flere forskellige ting, men det er især det nye spor mellem Varde og kælderen (Esbjerg) der kæmpes med. Sporet fungerer upåklageligt, men der kan komme tog fra flere forskellige retninger på et skjult stykke. Derfor monterer elektrikerne i første omgang videoovervågning 2 kameraer + skærme i kælderen og på Grindsted. Samtidig skal vi have nye stik til håndkontrollerne 25 stk hvoraf 1 er lavet! Henrik arbejder med Carlsberg depotets gård - trådhegn og pigtråd.

Jan indstiller den gamle skærm på Grindsted

Henrik og Carsten arbejder med kameraerne

Så er der hul igennem - kameraerne fungerer

Der arbejdes med både hegn og undervandsbåde

Carlsbergdepotets gård