Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Generalforsamling: Torsdag d.30/3 kl.20.00

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

A Valg af dirigent

B Årsberetning aflægges af formanden

C Godkendelse af revideret regnskab der fremlægges af kassereren

D Fastsættelse af kontingent

E Indkommende forslag

F Valg ifølge § 7 i vedtægterne

G Valg af revisor

H Eventuelt

Kun aktive medlemmer har stemmeret


Køreaftener i uge 8 og 9.

 Det første udkast til en køreplan er lavet, men vi kører stadigvæk uden plan - der skal dog meldes om tog over telefonen før der køres. Så der køres med både person- og godstog uden hensyn til epoke eller hjemland. Vi havde også et mindre problem, da computeren havde mistet Varde Station - heldigvis var der back up på et usb-stik.

Per og Jan geninstallerer Varde Station.

Der rangeres på Grindsted Station.Det kommende slagterispor er fyldt med hvide vogne.

Henrik modtager melding om tog til Tistrup Station.Tomt brunkulstog på vej til Grindsted

Hvad er der sket i uge 6 & 7

 Henrik og Lukas bygger fortsat vandtårn og eksportslagteri til Grindsted og div. småting til Tistrup samt  led og fastesignaler til bevogtede/ubevogtede overkørsler. Jan og Per koder lokomotiver og bøvler med Varde og Grindsteds sportavler, døde punkter, sporskifter og analog/computerstyring. Henrik er næsten færdig med signalstyring og togveje på Troldhede medens Jens, Egon og Torben har gang i landskabsbygningen - den "ny" lergrav ved teglværket og buske nær skinnerne. 

Per og Jan programmerer et lokomotiv.

Lukas tilpasser taget til eksportslagteriet.

Jens planter buskads.


Henrik arbejder med de sidste forbindelser til signalerne.

Så er der endelig kommet trykknapper til signalerne på Troldhede Station.


Vores sidste strømløse hjertestykke