Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Arbejdsplan for 2021 og Aktivitetskalender.

Klubben September - Oktober 2021.

 Vi har arbejdet videre med ballast, læsseveje og skure på Tistrup og Grindsted stationer, El - arbejde på de skjulte stationer. Der har også været tid til en køreaften med forudgående køre/rense/rette småfejl aften. Et nyt koncept der skal gøre vore køreaftener "gnidningsfri". Samtidig er vi begyndt at bruge telefonerne til at melde tog på linjerne. 

Det store pakhus på Grindsted Station - bygges i plastplade efter originaltegning og flere fotografier.
Der bygges perroner til Tistrup StationDer er også lagt ballast/grusflader omkring og på Grindsted Station.


Sidst men ikke mindst er der plantet træer nede ved teglværket


Lange Tog og August måned i klubben.

 August måned startede som sædvanligt med Lange Tog. Weekenden forløb gnidningsfrit, med der var desværre ikke den store tilstrømning udefra - kun 2 tilskuere der ikke var medlemmer af klubben. Men vi havde en god weekend hvor der blev kørt med mange forskellige tog, gamle og nye og med ophav i mange forskellige Europæiske lande.


Resten af måneden er forløbet med fortsat bygning på Tistrup og Grindsted stationer. Det er stadigvæk pakhuse, læssespor og perronkanter der er på programmet.

Der er også ballasteret hovedspor mellem Tistrup og Grindsted stationer. Snoet en mængde graner og arbejdet med de skjulte banegårde.
Klubben i Juni - Juli 2021

 I juni og juli har arbejdet især omhandlet klargøring af anlægget til Lange Tog - rensning af skinner, tjek af sporskiftedrev. Arbejdet med pakhusene og læssevejen på Tistrup Station samt læssevejen på Grindsted Station er påbegyndt. Vores ny skjulte banegård er klargjort med styring og lys. Der er også fabrikeret graner til hegn og små plantager og repareret små huller i landskabet.

Styringen til den skjulte banegård er simpel - en drejekontakt der tænder for strømmen i sporene.

Læssesporene og pakhusene i Tistrup og Grindsted kører sideløbende.


Kant mellem læssevej og skinner monteres


Læssevejen i Grindsted skal i niveau med skinnerne.

Fold og rampe til Tistrup Station