Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Arbejdsplan for 2021 og Aktivitetskalender.

Klubben i Juni - Juli 2021

 I juni og juli har arbejdet især omhandlet klargøring af anlægget til Lange Tog - rensning af skinner, tjek af sporskiftedrev. Arbejdet med pakhusene og læssevejen på Tistrup Station samt læssevejen på Grindsted Station er påbegyndt. Vores ny skjulte banegård er klargjort med styring og lys. Der er også fabrikeret graner til hegn og små plantager og repareret små huller i landskabet.

Styringen til den skjulte banegård er simpel - en drejekontakt der tænder for strømmen i sporene.

Læssesporene og pakhusene i Tistrup og Grindsted kører sideløbende.


Kant mellem læssevej og skinner monteres


Læssevejen i Grindsted skal i niveau med skinnerne.

Fold og rampe til Tistrup Station


Klubben i April og Maj 2021

Vi var knapt nok kommet i gang i april, før vi blev lukket ned pga. Coronanedlukning i Ølgod Sogn. Men det tog heldigvis kun 2 uger før vi igen kunne åbne op.

Og hvad har vi så arbejdet med: grantræer, Tistrup, skjult banegård, elektronik, ballast og små rettelser på banen.

Der ballasteres på Tistrup Station.

Og på strækningen syd for Tistrup.
Der arbejdes med den skjulte banegård


Ledninger til sporskifterne er klippet


Der monteres ledninger på sporskifterne

Skinneholderne fæstes


Skinneholdere/afstandsstykker til den skjulte banegård fremstilles

Ledningerne til sporskiftedrevene loddes på en drejekontakt.
Vi har også fabrikeret grantræer af sisalreb og ståltråd.


Fibrene redes ud!


De første træer er klar til maling


Fibrene gøres klar til snoningDe første træer har fået en gang brun på undersiden af "grenene"


Så har de fået en gang grøn på "grenenes" overside.

Klubben i Februar og Marts.

 Vi har arbejdet med mange forskellige ting i de sidste to måneder. Togstyring, træer, skjult banegård, Tistrup Station og meget mere.

Tistrup Station er ændret, så sporplanen ser ud som den gjorde i 50erne.


Der tjekkes for kortslutninger og manglende strøm.


Der fremstilles grantræer til levende hegn.


2 trådet sisalsnor klippes i 5 cm lange stykker.Trådene snoes op og fordeles jævnt mellem to ståltråde. Herefter snoes de til et træ.

Der er også lagt ballast på langsiden.

Der skal også bruges mange relæer - her monteres de på et bræt og forsynes med ledninger.

Og så er vi også ved at bygge en skjult opstillingsbanegård

Opstillingsporene bliver 8,5 m lange.