Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Arbejdsaftener i marts måned.

 Henrik kæmper stadigvæk med signalerne på Troldhede Station. Lukas og Henrik fabrikerer bygninger til Grindsted og Tistrup samt forskellige småting til strækningerne - led, relæskabe, faste mærker m.m. Torben arbejder med haverne der støder op til Grindsted Station. Der er også gang i programmering af dekodere.
Samtidig forbereder vi os til foreningsdagene - foreningerne i kommunen får en stand hvor de kan fortælle om sig selv. Vi vil lave en lille arbejdende stand, hvor vi viser lidt af det vi arbejder med.

Torben og Per programmerer dekodere vha. et nyt program.

Jan håndrangerer på slagteriets område - Grindsted.

Henrik og Egon arbejder med strømmen på Troldhede.

Der studeres fotoes af Grindsted Stations naboer.

Så er broen på drejeskiven i Varde (VNJ) klar - forkortet Peco N-drejeskive.

Nu er det Lukas der hjælper med ledningerne under Troldhede

Haverne rundt om Grindsted Station tegnes op.

Grindsteds vandtårn i malerkabinen.Generalforsamling: Torsdag d.30/3 kl.20.00

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

A Valg af dirigent

B Årsberetning aflægges af formanden

C Godkendelse af revideret regnskab der fremlægges af kassereren

D Fastsættelse af kontingent

E Indkommende forslag

F Valg ifølge § 7 i vedtægterne

G Valg af revisor

H Eventuelt

Kun aktive medlemmer har stemmeret


Køreaftener i uge 8 og 9.

 Det første udkast til en køreplan er lavet, men vi kører stadigvæk uden plan - der skal dog meldes om tog over telefonen før der køres. Så der køres med både person- og godstog uden hensyn til epoke eller hjemland. Vi havde også et mindre problem, da computeren havde mistet Varde Station - heldigvis var der back up på et usb-stik.

Per og Jan geninstallerer Varde Station.

Der rangeres på Grindsted Station.Det kommende slagterispor er fyldt med hvide vogne.

Henrik modtager melding om tog til Tistrup Station.Tomt brunkulstog på vej til Grindsted