Klubben August - September 2019

Efter Lange Tog har vi (Per og Jan) haft travlt med at forbedre/udbedre styringen af kælderen, Grindsted og Varde. Det er computerstyringen der ikke fungerer efter hensigten. Der er også et par englændere der skifter forkert, sidstnævnte kan dog klares med et lille indgreb.
Der bygges videre på landskabet i den fjerneste gavl og de nye broer bliver justeret så kørsel på dem forløber uden problemer.
Der er også blevet tid til 3 D printning (kulladninger til Pb vogne, Nansen hytte, VW käfer dummies, vandtårn m.m), indbygning og udskiftning af dekodere samt reparation/patinering/fordanskning af div. godsvogne.


Forberedelser til "Lange Tog"

Der kører rensetog, laves små rettelser på spor og skifter samt arbejdes på broer og landskab.
Varde Å er fyldt med vand (skibslak), broerne over åen er endelig bygget færdig. Der er vokset hegn og små plantager frem. Det eneste der ikke er forløbet efter planen er ballasteringen af Grindsted og omegn.


Broer og vand i åen. Bevoksningen er dog for sparsom.

Der skæres "ruller" der skal placeres som understøtning til vores lange bro.


Alle "rullerne" er på plads under broen.

Lange Tog: se Aktivitetsplanen.

Klubben i juni - juli 2019

Vi har travlt med forberedelserne til Lange Tog.
Så Per har arbejdet med sportavlerne til kælderen, Varde og Grindsted. Medens Jan har bygget broer og perroner, Flemming har benålet og plantet træer - et Sisyfosarbejde da der skal være en stor plantage bagved teglværkets område og resten af medlemmerne har fungeret som hjælpere hvor der nu har været mest brug for dem.Sidste perron skrues fast på Grindsted Station.

Der er også blevet tid til andre ting: her maskiner under presenning. Grundmalede.

og færdigmalede. - jeg overvejer stadigvæk bemalingen af pladen under "pakken"

Ballasteringen skrider også frem, men desværre langsommere end forventet.

Og så fik vi lige tid til at lege med en Ardelt Dampfkran.fra Trix