Klubbens Stationer: Loft Trinbræt.

Trinbrættet vil blive den sidste holdeplads før Grindsted på VaGJ. Den lille bygning er samtidig klubbens ældste eksisterende hus. Den deltog i 1997 i DMJUs daværende byggekonkurrence, ved udstillingen i Nørreport. Trinbrættets placering er endnu uvis, men den kommer nok først på plads når vi får bygget til.