Tilbageblik på de Danske Udstillinger/Markeder i 2009.

Der har været et væld af markeder/udstillinger i 2009. SVJMJK har deltaget som udstiller på 2 af dem.
De øvrige vil kun blive nævnt hvis der er noget specielt at bemærke. 
I foråret var der kun den lidt skuffende modelmesse i Viborg - den forsøgte at gabe for vidt i for snævre rammer.
August bød så på den store DMJU udstilling i det gl. værksted i Århus. Nok de bedste forhold mht.lys og udstillingsfaciliteter vi har haft i Danmark. Der var også mange gode nye tiltag såsom work - shops og dioramabyggekonkurrence. Både klubber og handlende havde arbejdende værksteder - en god ting der skaber liv på udstillingen.
Desværre har det efterfølgende vist sig at der var for få betalende tilskuere til at dække udgifterne..
 Udsnit af det vindende diorama fra Århus.

Efteråret bød som sædvanligt på Store Byttedag i Skørring - de lokales moduler bliver bare bedre fra gang til gang!! - og "lille byttedag" i Horne. På sidstnævnte var vore Troldhedemoduler stillet op - et hyggeligt marked, med et ganske pænt besøgstal.
Som rosinen i pølseenden må novembers hobbymesse i Viborg ikke forglemmes. Messen var flyttet til en større hal og denne gang var der plads til at udstille anlæg - hurra for det - der er billeder fra udstillingerne på nedenstående links.