Skærtorsdag - klubaften med kun 2 fremmødte.

Jan har idag været igang med at sætte motordrev på sporskifterne i den sydlige ende af Varde station. I den forbindelse fik han afprøvet et par idéer omkring skiftetrekanterne - en der fungerede: i stedet for en trekant anvendes en lang smal rektangel - både materialebesparende og nemmere at lave. De andre forsøg lykkedes ikke, men når vi får fat i noget fosforbroncetråd er det muligt at alt fungerer.

Samka blev klatmalet, fik luge med presenning samt et par småting.