Der produceres udvekslinger til sporskiftedrev.

Der er gang i den helt store masseproduktion af "trekanter" til sporskiftedrev. De ca.200 stk. der fabrikeres i denne omgang har på Jørgens foranledning ændret form og er nu rektangulære.
Jan har lavet en prototype samt diverse værktøjer - så os der ikke lige kan måle uden måleudstyr også kan være med.
200 messingfirkanter (er heldigvis lavet) hvor der skal bores 1 stort og 2 små huller på de rigtige steder, 200 stk. "tykke" messingrør til skruer (det tager sin tid selv med en kapsav), 200 stk. "tynde" messingrør til pianotråd - til at skifte sporskiftet med - der alt sammen skal loddes sammen og derefter monteres under sporskifterne på Varde og Grindsted stationer. Vi mangler "bare" at file de sidste 170 stk. - fjerne kanter efter boring af det store hul - bore 2 små huller (file rent) og lodde de to rør på plads, så kan elektrificeringen af sporskifterne på Varde station gøres færdig. Så der går nok et par uger før vi har alt klart!
Men det var også andre ting på programmet - der var en håndfuld vogne der fik skiftet koblinger (Hurra for Pikos kulisser og fri os for HobbyTrades og Kleins) samt en Klein vogn der blev repareret så den igen kan befare anlægget.