Dioramabygning.

Arbejdet med det lille diorama skrider hurtigt frem.
Den lille betonbro er bygget efter en tegning i Lokomotivet nr.4. Det er en meget enkelt konstruktion, der er lavet af 2 små. lister 4 mm x 6 mm x 45 mm og 2 stk. 6 mm tyk træ der i enderne skråner 45º. Dækket hvorpå skinnerne senere skal anbringes er fremstillet af skiltepap.
Næste trin er påføring af en jord/vand/lim blanding og "såning" af græs vha. en Gras-master.