Store Støbedag.

Klaus, Jan og Flemming havde sat hinanden stævne for at støbe sokkel til den nye tilbygning. Klaus fik øvet sig i at tælle 4 - 2 - 4, sjaske med vand samt lidt vægtløftning når en ny sæk cement skulle ned til blandemaskinen. Jan kørte med trillebør og fyldte fundablokkene op medens Flemming rodede og stampede med en lille jernstang.