Lille mand på en tagryg, master og Varde.

Lidt oprydning rundt om huset og en tagryg der endelig er på plads. Det er noget der kan ses. Vores tilbygning ser helt færdig ud.

Jan monterer tagrygningen på tilbygningen.

Der er dog stadigvæk stabler med eternit til gavlen, brædder til udhæng, sten til reparation af frostsprængninger, nedløbsrør, dynger med SF-sten og andre byggematerialer så det ligner trods alt stadig en byggeplads. Men vi har fået "nyt" tag, så vi kan med fortrøstning se de næste dages regn i øjnene.
Byggeriet er ikke alt, der er også arbejdet med udretning af clips til drevene på Varde station.
Flemming har klippet Sommerfeldt isolatorer (nr.393) i stykker og monteret dem på Transformatorstationen (noget mere realistisk end nipsenåle) og 10kV masten. Et værre pillearbejde med rigtig mange gulvture.

Så er dioramaet 99% færdigt.