Carolinerbyggegruppen bygger igen!

Peter S. har bygget en lille fiskekutter "Gorm" efter tegninger i "Danske Bådtyper" en bog fra Handels og Søfartsmuseet.
Det er meningen at kutteren senere skal laves som byggesæt (resin), der kan købes hos Vejlesen.
Den lille kutter har været noget mere problematisk at bygge end Peter havde regnet med - på de to nederste billeder ses det første forsøg på at bygge skroget - derover ses kutteren uden styrehus og mast.


Men et styrehus skal der jo også være så Peter arbejder på det, medens vi andre arbejder med vore Carolinere.Jørgen kæmper med Skanseklædningen og styrehuset, Peter M. laver større spil og Flemming har tilpasset nye plaststykker så styrehusets vinduer kommer til at passe - uden små sprækker.Man kan mærke at vi er kommet ind i julemåneden, der er Gløgg og "julekonkurrence" med mærkelige spørgsmål om Vejle og omegns jernbaner - Flemming vandt dagens præmie - en æske Toms kringler.

Der arbejdes i værkstedet - Hejlesen er dog kun på en lille visit - kunderne må klare sig selv!