Mandag d.19 december!

Julen nærmer sig, så vi har en meget stille klubaften med kun 3 der er mødt frem. Men når der ikke bliver snakket ved kaffebordet når vi jo noget mere end normalt.
Jan kæmper med ledningsføringen under Varde Station - det skrider fint fremad - der kan nu køres på perronsporene 0, 1, 2 og 3.


Jytte er ved at lave en Skadhauge villa med kælder færdig som hun begyndte på for et par år siden. Den bliver udstyret med skifertag - rester fra Helsinge Remise.

Flemming bygger videre på det lille "sydbanevogterhus" - Signalposten. Her er det i første omgang vinduer og derefter tag der er på programmet. Huset skal når det er færdigt stå på Hos Dortheas anlæg.
Tegningerne til det lille husmandssted samt en lille landarbejderbolig - begge fra Signalposten - er også gjort klar - der skal jo lidt bygninger udover Ladby Station på vinduesanlægget .

Ingen kommentarer:

Send en kommentar