Torsdag d.29/12 2011.

Sidste klubaften i 2011.
Jan har arbejdet med ledningsføring under Varde Station. Nu kan der køres i alle spor, men ledningssalaten/systemet virker totalt uoverskueligt. Jan har dog en plan - så forhåbentligt bliver det meget lettere at overskue.
Jan skræller ledning. Der er system i galskaben. Farvekoderne der skal gøre det muligt at forbinde alle sporskifter rigtigt.

Varde Stations sportavle er kørt i stilling - nu skal kontakter og drev bare forbindes.
Ellers er aftenen som de 2 foregående forløbet uden de store forstyrrelser - det store flertal af klubmedlemmerne holder juleferie så Jan og Flemming har været alene på skansen.