Trækketabel for DSBs Damplokomotiver i epoke III

Der var som bekendt flere forskellige damplokomotiver der var i drift langt ind i epoke III. Flertallet forsvandt i slutningen af 1950erne og begyndelsen af 1960erne på grund af disellokomotiverne der blev leveret i disse år. MY fortrængte mange damplokomotiver til opgaver de ikke var bygget til, så leveringen af MT og senere MX betød udrangering af mange damplokomotiver. Det endelige dødsstød kom med MZ der gjorde de sidste E-, R-, H- og N-maskiner overflødige.
Men hvad måtte de forskellige maskiner trække?
 Hent. Trækketabel som pdf.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar