Anlægget d. 1/7.

Vi er kommet ret langt med skinnelægning og el-arbejde på de nye dele af anlægget. Men over 30m² nyt + 20m² "gammelt"anlæg mangler stadig en kærlig hånd med landskab, huse og træer - vi skal have gang i en storproduktion af rødgran til levende hegn samt et par plantager.
Udsigt over den "gamle" del af anlægget med Ansager til venstre, Nr.Nebel anes i baggrunden.

Det næste store projekt på anlægget bliver det rå landskab mellem Troldhede og Tistrup samt hele området over Kupéen og for enden af den lange betjeningsgang. Den gamle del af anlægget skal også opgraderes mht. el og andet ledningsarbejde - kabelbakker og dåser så ledningerne og forbindelserne til stikkene er støvtætte og ledningerne til de forskellige funktioner er til at finde.
Til højre ses Varde Station med betjeningspulten vippet så der kan loddes ledninger fra kontakter til drev. Til venstre ses først DSB, dernæst VaGJ og nærmest væggen VNJ.

I Kupéen mangler vi alt. Der skal føres strøm til skinner, digitalsignal samt forbindelse til en booster. Skinnerne til ankomst- og afgangs-risten skal laves og forbindelserne til vendesløjfen og helixen bygges.
Afgangsristen skal være ovenpå reolen medens ankomstristen bygges i den modsatte side.

Den dobbeltsporede helix og vendesløjfen skal forbindes til resten af anlægget. Når det er sket, skal vi bygge et par interimistiske spor, så byggeriet af Grindsted station ikke forhindrer os i at køre på anlægget.
Helix og vendesløjfe afventer forbindelse til resten af anlægget.