Landskab, hede og grøfter.

Der er gang i udsmykningen af de områder af anlægget hvor det "rå" landskab er lavet.
Skråningen foran Ansagermodulerne bliver et hedeområde foran haverne og en lille plantage der skal dække bagsiden af slagteriet.
Bunden er klar, der skal plantes lidt ene, græs og et par vortebirke så er heden klar.
Flemming smører jordblandingen på skråningen, Sår lyng og korte græsser med Grasmasteren.

DSB strækningen fra viadukten til ædelgranerne og dele af VaGJs strækning omkring Ansager er renset og klar til ballast. Men der skal først plantes "grøftegræs", derefter kan ballasten komme på plads. De første par meter efter viadukten har fået "grøftegræs" i dag, så banearbejderne kan gå igang med sporretning og ballast i morgen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar