Onsdag. Det er fortsat tørvejr!

Jan fortsætter med gavlen, der skal vandnæser over døren og brandlemmen. Han skal også have savet de sidste plader i strimler, der kan klemmes på plads i puslespillet. Vi er så heldige at de strimler der blev tilovers ved hjørnet af gavlen lige netop dækker mellemrummet mellem døren og lemmen.
Regnen begyndte først da Jan havde fået den sidste stump eternit på plads.
Jan monterer dryptud/vandnæse over døren. Brandlemmen skal også have en. En af de smalle strimler skrues fast.
Gavlen er beklædt med eternit, der skal lige males og lugen skal dækkes af før den er helt færdig
Flemming arbejder med paradestrækket, i første omgang består arbejdet i sortering af klubbens strømateriale. Når det er sket, skal der blandes forskellige farvemix, så der kan skabes en illusion af en svajende kornmark, et græsningsareal med køer, et hedeareal m.m.
Det er forbavsende hvor lang tid en så enkelt proces tager, men 3 marker blev dog tilsået.
Flemming sår græs med Grass Masteren. Dagens resultat - 3 marker - granhegnene mangler.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar