Glem ikke privatbanerne!

Jan arbejder med Nr.Nebel Station, modulerne er boltet sammen og sporskifterne justeret så de skifter lige tilpas. Kablerne til sportavlen er udskiftet - de nye er ca. 1 meter længere end de gamle, fordi sportavlen ikke sidder fast på modulerne. Den er flyttet ud til betjeningsgangen.
Jan er gået under bordet for at justere sporskifter - ledningen indikerer hvilket skifte han er igang med. Der mangler også en skinnestump. Sportavlen set nedefra.

Flemming er skiftet fra Hobbytrade ballast (DSB) til bakkesand (VaGJ), nu er det en del af strækningen fra Ansager til Grindsted der skal have ballast.
Der hældes sand på skinnen, rettes til med penslen og limes.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar