Grindsted, Morsø og landskab.

Der er arbejdet med sporlægning på Grindsted Station - Vandelbanens spor er farbare, dog uden drev! Flemming har spartlet og slebet på Morsø - se, Peters Skibsværft. Der er også arbejdet med landskabet vest for Troldhede.
Grindsteds sydlige ende - de 3 DSB spor (højre) og TKVJs 3 spor (midten) er ikke farbare. VVGJs spor er færdigmonterede. Sporet der drejer ud mod afgrunden, er slagterisporet. Pakhuset befinder sig lige efter transversalen. Stationsbygningen og posthuset skal stå til højre, op mod afskærmningen ind til Troldhede station. Perron 2 og 3 befinder sig i de brede tomme områder mellem henholdsvis DSBs 3 spor og TKVJs 3 spor, samt mellem TKVJs spor og VVGJs 4 spor. Jan tilpasser der sidste lille stykke spor, så der er gennemkørsel fra nord via Vandelbanens spor til Bindeballe, "Kolding"(kælderen) og Varde. Det er blevet grønt vest for Troldhede, men da der skal være hedeområder og små plantager vil det hele snart skifte karakter.