Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

FC-vognen fra F2010/Hobbytrade.

Så er FC-vognen fra F2010/Hobbytrade kommet. Det er en flot vogn, der desværre er leveret med flere utilsigtede løsdele. Der er ikke anvendt lim til at holde tagdetaljer, indmad, endeperroner m.m fast. Så det er tilsyneladende normen, at der er ting, der er faldet af under transporten fra Fredericia ud til forhandlerne. Langt de fleste ting er lette at sætte på igen og der er huller der angiver placeringen. Hvis ovnen (nederst til højre på nedenstående billede) er faldet af (2 vogne hos SMT) er det lidt sværere, da der ikke er et hul der angiver hvor den skal "limes" på.
Er skorstenen kommet i det rigtige hul eller ?

Jeg er ikke i tvivl om at jeg har fået alle "løsdelene" på det rigtige sted (men det drejede sig kun om skorstenen, så der var ikke meget at være i tvivl om)
På mit eksemplar havde den ene endeperron fået et skub, så pufferne var flyttet et par mm op.
Bemærk pufferhøjden i højre side af vognen.

Problemet var let at løse, da endeperroner, låger, tagstøtter, pufferplanker er en støbning (metal) der let kan skubbes af når taget er løftet. Derefter skal det hele bare skubbes tilbage på den rette plads. Det største problem var at få de 2 tagstøtter til at ramme hullerne i taget.
MC og FC-vogn ved Søvig Sund Trinbræt

FC-vognen er en flot model. Der i lighed med forbilledet (rullelejer) har meget lille rullemodstand. Kombinationen af pertinaks og finer giver vognen det helt rigtige udseende.
Flot lille sidebanetog.

Når FC-vognen sammenlignes med MC motorvognen fra Heljan er der et par ting der falder i øjnene. Begge gengiver bræddebeklædningen, tagventiler, litrering, ovn m.m. på bedste vis. Men FC-vognens låger og stolper er noget grovere. Toiletvinduernes udseende er meget forskellige, hvad der er rigtigt afhænger vist af smag og behag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar