Bornholmerrødt og halvtag.

Flemming løb tør for brugbar svenskrødt da overbygningen blev malet. Det første halvtag er derfor malet i en nuance der er lidt for brun.
Desværre havde den lokale malermester ikke en rest svenskrød træbeskyttelse tilbage. Men kun bornholmskrød, så nu bliver det andet halvtag en anelse for rød. Men det er vel meget realistisk, da halvtagene og overbygningen ikke nødvendigvis er bygget samtidigt.
Der blev også lavet flere spær og "endespærret" blev beklædt med 1 på 2 brædder. På morgendagens klubaften burde halvtag nr.2 blive færdig.
Spær - mange spær.
I forgrunden den "afdøde" svenskrøde træbeskyttelse. Honningdåsen indeholder lidt bornholmskrødt.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar