Lyntog i Ansager, 01'er på besøg og videoer.

Så har vi den første køreaften i sæsonen 2014 - 15.
Der kan ske mange mærkelige ting når der ikke er restriktioner for kørslen. Tog der var ved at køre ind i hinanden, fordi de var kommet ind på samme strækning - vi mangler telefoner. Tog der kørte ind på samme spor på de store stationer. Men det kræver nok kørekort til Varde og Grindsted før det problem er løst. Der skete nemlig også flere små uheld pga. skifter der stod forkert.
Der forekommer også materiel der virkelig er på afveje i forhold til 1:1. F.eks. MA og MS lyntog i Grindsted - MS kørte ovenikøbet via VaGJ medens MA i det mindste kørte på præriebanen. En 01'er med et nydeligt persontog på SVJMJKs anlæg. HS der kørte strækningskørsel med et stort godstog.
Anlægget er jo epoke 3 - og alle strækninger befinder sig i Sydvestjylland, så MS lyntog og tyske tog er lidt på afveje (MS har muligvis været på Varde Station).

MS lyntog på Grindsted Station.
Grindsted Station imponerer, virkelig smart sporplan (1:1 og i model) der giver mange køremuligheder.
MS kører ind på Ansager. Heljan har virkelig skabt alletiders fejlfinder. Togsættet kører fortræffeligt, men opdager de mindste fejl i skinnestød, hjertestykker m.m. hvor den går i stå eller afsporer.
Jans HS fik lejlighed til at køre rundt med en mængde godsvogne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar