Vi går under overfladen og 1119 kører rundt i ring.

Jan har sat kanter på de spor der senere skal være skjulte i den nye gavl.
5 cm masonit gør sit til at forhindre de helt store katastrofer.
Vi har også justeret de 2 kameraer der overvåger helixen og nedkørslen til kælderen.
Der er hul igennem på CH1 - kameraet skal lige skrues fast så det viser sporene. En række lægter er lidt kedelige at se på.
Der har også været et prøvetog rundt på alle spor. MY 1119 med et lille godstog har kørt rundt i lidt over 2 timer uden stop - frivillige som ufrivillige. Så alle de småfejl vi konstaterede på vores køreaften, skyldtes nok mere menneskelige (fejlstillede sporskifter) end mekaniske/elektriske fejl.
Prøvetoget kører gennem Grindsted Station mod Varde (VaGJ)
Det er kun sporene ned i kælderen og op igen der lige skal justeres, før vi kan erklære banen for 100% klar igen - "genvejens" etablering forstyrrede nemlig de to strækninger.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar