Skabe, vindueskarme, spartel o.s.v.

Arbejdspladserne i gavlenden er snart færdige. Vi har fået skuffedarierne på plads og mangler kun bordpladen. Sprøjtekabinens bagside er også ved at være færdig - der skal lige spartles og slibes.
Vinduerne får en ret dyb brønd, men vi får til gengæld en vindueskarm der kan anvendes til midlertidig opbevaring.
Den første arbejdsplads findes mellem de to skuffedarier.
De tre første skuffedarier er på plads. Arbejdsbordet bliver lidt højere end det gamle, Det giver en bedre arbejdsstilling for de fleste og kontorstolene kan skubbes helt ind under bordpladen. 
Når de tre små skabe er stillet op, giver det meget bedre plads i resten af rummet. Det hjælper også at vi kan flytte en hel del byggematerialer og værktøj op på skabene.