Dør, lister, oprydning m.m.

Jan har travlt med at montere lister og skydedør. Der er også ved at komme hylder i langvæggens skabe. Nu er det falske skab let at få øje på, da det er det eneste skab uden hylde.
Lister monteres hele vejen rundt..
Så er arbejdspladserne færdige til brug.
De første hylder er sat på plads.
.