Sidste klubaften før jul.

Vi juler ikke ret meget idag, den slags er udskudt til næste år, når fællesrummet er renoveret.
Per sorterer lokomotivet, banen, modelbanenyt m.m. Vi har mange blade i flere eksemplarer, så der er igen salgsmateriale til div. markeder. Han har snart styr på hvad der skal stå på værkstedet - de danske blade, fotoalbum, materieltegninger, relevante bøger m.v. Resten flyttes ned i kælderen, sammen med de udenlandske blade og bøger der allerede står der.
Jan rydder op i fællesrummet, vi har godt nok mange flotte plakater og fotografier. Nu bliver enkelte af dem hængt op nede ved anlægget medens resten bliver flyttet til et skab.
Værkstedet er også taget i brug, selvom der endnu ikke er monteret loftslys (og vindueskarme). Flemming limer tændstikker sammen, så det ligner bolværk i et færgeleje.
Skabet med Banen, Hobby-bladet, UK modeller og  Modelbanenyt.
Redaktøren er flyttet hen til linietelegrafen.
Sprøjtekabinen er prøveopsat.
Oprydningen ruller videre, blade og plakater er på plads. Nu er det værktøj, lim og maling der sorteres.
Sortering af værktøj m.v. er i fuld gang. Fælleslokalet er næsten tømt, der er kun et par kasser med huse tilbage.
Vi vil nok begynde med at bruge de nye faciliteter på mandag. Klubaftenen d.25/12 er trods alt aflyst.