Vi besøger RHJMS.

Vi var 3 mand der besøgte RHJMS. Der er sket meget siden sidst. Hele Ribe Station er ballasteret, perronerne har fået forkanter og der er lavet overgange mellem dem, der er linjehegn på hele stationsområdet samt de tilstødende moduler. Der er også blevet tid til at bygge en stor flot model af Crome og Goldschmidts fabrikker.
Farvefabrikken med fabriksspor. - den grå plade mellem bygningerne er lazerskårne brosten. 
Der er også kommet tag på den lille sidebygning.