Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Ned med glasvæv, oprydning m.m

Jan har tilbragt eftermiddagen med hammer og mejsel. Det er den gamle glasvæv der skulle ned. Heldigvis væltede han ikke den gamle gavl, selvom der viste sig et par "huller" i de cellotexplader (fra ruder konges tid) der vender ud mod den. Hans destruktive arbejde, giver til gengæld en masse arbejde med oprydning af strimlerne. Heldigvis er der en plasticsæk fra glasulden, der er så intakt, at den kan bruges som affaldssæk. Medens der bliver ryddet op, har Jan travlt med at måle op. Husets centerlinje afviger sjovt nok 2 cm i forhold til midten af loftet. Det har selvfølgelig ingen praktisk betydning. Skyldneren er at havesidens lodrette væg, der er lidt højere (plads til køkkenbord) end vejsidens væg er placeret et par cm. længere ude end "geometrien" tilskriver.
Masser af nedbrydningsrod.
De første glasuldsplader på skråvæggen.
.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar