Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Ny Skillevæg, Savsmuldtapet og Klister.

Jan har brugt dagen på at vælte den gamle væg mellem værkstedet og velfærdsrummet. I samme omgang blev de to skabe vi har haft under drejebænken sløjfet. Derefter har han genopbygget væggen.
Kassereren har været på indkøb - der er købt savsmuldtapet og klister hos den lokale malermester - så vi går nok igang med tapetseringen i weekenden.
Den ny væg set fra værkstedet
og fra velfærdsrummet -  de sorte plastslanger er vand/afløb til køkkenbordet.
Væggen skrues fast til skorstenen.
Der måles op til væggen ind mod velfærdslokalet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar