Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Arbejdsplan for 2021 og Aktivitetskalender.

Ny Skillevæg, Savsmuldtapet og Klister.

Jan har brugt dagen på at vælte den gamle væg mellem værkstedet og velfærdsrummet. I samme omgang blev de to skabe vi har haft under drejebænken sløjfet. Derefter har han genopbygget væggen.
Kassereren har været på indkøb - der er købt savsmuldtapet og klister hos den lokale malermester - så vi går nok igang med tapetseringen i weekenden.
Den ny væg set fra værkstedet
og fra velfærdsrummet -  de sorte plastslanger er vand/afløb til køkkenbordet.
Væggen skrues fast til skorstenen.
Der måles op til væggen ind mod velfærdslokalet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar