Sportavle til Troldhede 3.del

Så er Per gået i gang med det mere tidskrævende arbejde på sportavlen - limningen. Han bruger en lineal som land for stripsene. For at holde linealen fast under processen bruger han en limklemme i den ene ende og en lille tung ambolt i den anden - arbejdsbordet er lidt for langt i forhold til sportavlen.

Først pkt. er en tur med sandpapir for at give en overflade der er god at lime og male på.
Dernæst poleres overfladen med sprit - fjerner smuds.
Linealen skubbes på plads, så stripsene er lige over stregen.
Første "spor" er limet fast - linealen flyttes til det næste spor.
Limen påføres vha. en lille insulinsprøjte - holder ca. til 2 strips.
Alle indlæg om sportavlen findes på link.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar