Troldhedes Signaler og kælderen.

Der bliver stadigvæk bakset med togvejene i kælderen. Det skal gerne være sådan at en person kan klare trafikken - vha. computer. Derfor skal alle togveje kunne laves med et klik eller 2 med musen.
På Troldhede fortsættes omflytningen af signalerne. Der var f.eks kun dobbeltvinger på sporene fra Skjern og Herning medens indkørsel fra Ejstrup og Grindsted blev dækket af et signal med en vinge. Udkørselssignalerne stod forbavsende tæt på stationen. De var alle enkeltvingede signaler. Mod Ejstrup og Grindsted var der kun et signal fra henholdsvis spor 0 og spor 3/4. Mod Skjern og Herning var der 2 signaler i begge retninger, placeret ved siden af hinanden til højre for sporet - 1 for spor 1 og 1 for spor 2.
Indkørselssignalet(DSB) skal monteres mellem de 2 skinner.
Udkørselssignalerne mod vest er flyttet ind til det yderste sporskifte jfr. tegning og foto.
I østenden er signalerne placeret lige ud for TKVJs remise.
I kælderen programeres der sporveje - mange kombinationer når der er 7 spor i den første rist og 11 i den anden og derudover 5 spor til trækkraft.
.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar