Sommerens projekt! -Landskab-

Jan har brugt alle klubbens karklude, men nu er der kun ca.15m²  hvid styropor tilbage. Det udækkede område fordeler sig med et stort område i gavlen længst væk fra vejen, et mindre område vest for VaGJs remise på Varde Station og et stykke langs med Faller Car vejen.
Vi sår også græs på de brunmalede områder, så vi når forhåbentlig at få dækket det meste af anlægget med vegetation inden "Dansk H0-Modul Samkørsel" kommer på besøg den første weekend i august. Stationerne har længere udsigter, da de ikke lader sig bygge på en dag! Vi mangler desuden tegninger af enkelte af de bygninger der befinder sig på stationerne bla. Vardes flotte træremise og de to DSB dobbeltboliger bag remisen.
Jan væder karkluden med lim inden den anbringes på rette sted.
Der smøres først en vælling af lim og jord på brinken.
Dernæst strøes der tossegræs ud over det fugtige område.
Nu skal det hele blot tørre i et par dage.
.