Årets første klubaften.

Jan fortsætter med at ruste skinner. Han er næsten nået frem til Grindsted Station, så der er nok malet rust på en fjerdedel af de synlige skinner.
"Rustne skinner."

Ellers er der ryddet op, fundet landskabsmaterialer frem og vasket op.