Klubben i Oktober.

 Vi er i gang med mange forskellige gøremål. Der arbejdes især med landskabet. 

I gavlen laves der marker, læhegn og grusveje/smalspor til teglværkets 2 lergrave.


 Rundt om Bindeballe gøres der klar til skovrejsning.


Varde Å har fået endnu et lag lak og der skal plantes siv og et mindre buskads langs bredderne.


Helt ovre i hjørnet bag VNJ er der gjort klar til en mindre skov 


Over hele anlægget arbejdes der med ballast og baneskråninger.

På Troldhede er Jan i gang med at lave læssevej 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar