Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Aktivitetsplan.

Arrangementer m.v.

5 - 6 august  Lange Tog     Lørdag d.5 kl. 10.00 - 16.00 
                                           Søndag d.6 kl. 10.00 - 14.00
                                           Tema følger!

?                Kørelørdag med tema Epoke III eller Epoke IV, køreplanskørsel incl. godstog m. rangering, .

Alm. klubaftener mandag og torsdag kl. 19.30 - 23.00

Mandag: Landskab, stationer, huse, ballast på anlægget o.m.a.
Torsdag: Landskab, huse, træer, ballast, elektronik o.m.a
Første og sidste torsdag i måneden er der køreaftener - kørsel med medlemmernes medbragte materiel epoke og forvaltning underordnet.
På udvalgte køreaftener køres der med tema og køreplan f.eks DSB epoke III uden rangering, Epoke IV persontog privat. og statsbaner.

------------------------------------------------------------------------------
Vi arbejder med flg. på klubaftenerne.

Elektronik
Overkørsler - justering af tænd/sluk mekanismens følsomhed, opsætning af signaler.
Skjult banegård - sporskiftedrev.
Grindsted - digital sportavle.
Troldhede - ny sportavle !

Troldhede
Landskab rundt om stationen
Perroner belægning og skilte
Læsserampe og læssevej
Remise, drejeskive og omgivelser.

Tistrup
Bygninger (station, retirade og varehus
Perronbelægning og skilte
Vej, huse og træer bag stationen

Ansager
Vej og bygninger bag stationen
Renovering af modulerne

Gravlunde
Stationsbygning, varehus og omgivelser.

Nr.Nebel
Stationens bygninger laves ude i byen.
Remise
Landskab og stationsområdet renoveres

Varde
Station og andre bygninger er bestilt
Drejeskiver
Remise
Læssevej og kran.
Signaler og lamper

Grindsted
Bygninger - vi har de fleste tegninger
Rækværk til broen
Ballast, læsseramper og læssevej

Bindeballe
Varehus, perron og omgivelser 

Landskab
Marker, åer, skove, læbælter m.v.
Veje, viadukter, vejskilte m.m.
Husmandssteder
Landsby + Faller Car

Teglværket og dets omgivelser mangler smalspor, beplantning og et par bygninger.