Fra Åbent Hus.

Vejret har tilsyneladende drillet, på trods af at der har været solskin & frost dvs. ingen nysne. Men her sidst på dagen har der da været et mindre rykind, så besøgstallet har trods alt været OK! Åbent Hus arrangementet kan altså betegnes som en sucses. Alle aldersklasser har været repræsenteret, lige fra 3 årige Christian der er meget interesseret i tog til enkelte pensionister der lige faldt forbi.

Måske et kommende medlem ??