Fra anlægget i September måned 2010.Videoen viser den ældste del af anlægget i starten af måneden. Før Jan fik monteret baldakiner og nye rør og Jytte og Flemming fik udskiftet dele af beplantningen. Ny video med månedens ændringer, vil dukke op omkring d.1/10

Herunder køres der på det meste af anlægget.