Vi bygger træer i klubben.

Jytte og Flemming startede dd.17/9 en mindre (3 stk) træproduktion. Det er planen at vi vil fortsætte med træbyggeriet indtil udstillingen i Viborg er overstået. - hvis det fungerer vil vi sidde og bygge træer på DMJUs stand i Viborg -. Den store fordel ved træproduktion er at det meste kan foregå i nærheden af kaffemaskinen. Men påføring af pasta, maling og beløvning skal dog ske på værkstedet. Som det ses af billederne, nåede vi at få stammerne klar til maling. Det er selvfølgelig Jytte der er igang med det store træ.