Traktor nr.76 rangerer på Varde H.Traktor nr.76 rangerede idag på Varde H. Grundet problemer med Vardes klædeskab havde stationen lånt Grindsteds kommode.
Som det ses af ovenstående video, mangler der stadigvæk et par detaljer på traktoren: gardiner, nedløbsrør, potteplanter samt ikke mindst en portør til at køre ekvipagen.
Stationen er som det fremgår, heller ikke færdig, men vi håber at vi i vinterens løb vil få lavet flere bygninger og detaljer.
Da sportavlen er lavet og drevene indkøbt, vil det i løbet af vinteren blive muligt, at skifte skifterne samt krydse på stationen.
VNJ er allerede klar til drift - dog mangler den lille drejeskive ved hovedbygningens sydgavl.
VaGJs værkstedsområde vil kræve en hånd, men det er allerede muligt at køre fra spor 3 til Ansager.
DSBs bygninger er alle på tegnebrættet undtagen ilpakhuset der kun mangler et par detaljer før det er færdigt. Sporene er stort set på plads og ballasterede, perronerne er klar men signaler og andre detaljer ved banerne mangler stadigvæk.