Troldhedes indkørsel er nu ok!

Jan fik dekoreret indkørslen til Troldhede med de "gamle" træer Jytte har beløvet. Han har også fået placeret div. faste mærker hvor de nu engang hører til.
I mellemtiden for jeg rundt og forstyrrede alt og alle, fordi jeg endelig har fået justeret mit kamera så både hvidbalance og focusering fungerer.Morten rodede rundt i forskellige arkivalier. I den forbindelse fandt vi forskellige papirer der omhandler den legendariske udstilling på Teknisk Museeum i 1970.
At resten af anlægget også eksisterer ses af