Færgen Korsør

Peter er godt igang med bygningen af Korsør. Han bruger tegningerne i Signalposten som forlæg til sin model
Der er billeder af byggeriet på Link.


Som det ses på billedet, har Peter lavet en lille prøve der viser opbygningen af skrog, dæk og sider på færgen. En smart detalje - fenderlisten fungerer også som dække over den revne der kommer mellem bunden (finer) og siderne (plastcard)  Indtil videre har han bygget skroget - der er anvendt 4 mm krydsfiner til skrog og dæk. Skroget er, selvom der er tale om en vandlinjemodel, hult - det er meningen at ledninger og elektronik skal anbringes i hulrummet - der desuden er forsynet med store huller i bunden så det er til at få elektronikken på plads når den tid kommer. Næste trin i byggeriet er skinnerne - foreløbig er deres forløb tegnet op på dækket.