Vi kan køre på anlægget !

Så blev det første prøvetog sendt rundt på anlægget. MY1101 kørte med et lille godstog uden de helt store problemer.
Øverste billede viser den korte vinkel med Varde Station i baggrunden og Bindeballe forrest til højre.
På nederste billede ses Grindsted Station bagerst til venstre medens Ansager gemmer sig under plastikken til højre.

Men der er trods alt langt igen før alle sporskifter er motoriserede og styret fra de respektive sportavler.
Jan er næsten færdig med kørestrømmen, men vi mangler stadig 3 englændere (Peco c.100) før alle spor kommer på plads på Grindsted Station.