Der arbejdes i Sommervarmen.

Per er ved at tegne Grindsteds sportavle på et stort stykke masonit. Jan kæmper med justering af drevene på Varde Station og Jytte laver træer.
Per tegner sporplan, skuffen til sportavlen er klar (samme system som på Varde H). Prøvetoget holder på Tistrup Station. Styrevognstog med F2010's CRS kører gennem Varde H.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar