Guldager Station i model fra Hobbytrade.

Hobbytrade havde medbragt en prototype af Guldager Station, som blev fremvist på Banebørstedagen. Det var kun hovedbygningen (taget i brug i 1874, uombygget og fredet) der blev udstillet. Det er planen at alle DSB bygninger på stationen skal fremstilles som byggesæt. Dette vil gøre det muligt at lave 7 forskellige Jydsk/Fynske DSB landstationer før diverse til- og ombygninger.
Som noget nyt vil der også blive lavet perroner, passende til stort set alle landstationer fra før 1900.
Stationsbygningen set fra banen. Bemærk lysningerne ned til kælderen.

Gavlen mod gården og pakhuset. Den skrå plade dækker hullet ned til "kulkælderen".
Gavlen mod retiraderne, med døren ind til ventesalen.
Modellens flotte farvespil er opnået ved brug af specialkarton. Taget er ikke helt korrekt, men på den færdige udgave bliver skiffertaget lavet med "dansk" skiffer.
SVJMJK får desværre ikke brug for stationen, da vi har slettet Guldager fra vores anlæg. Men der er flere af bygningerne på stationsområdet - retirade, pakhus, banehus (beboelse) m.m. - der kan bruges på Tistrup, Varde og de andre DSB stationer på anlægget.