Køreaften.

Der er gang i epoke 3 materiellet, D, P og E-maskiner har travlt på de lange skinner, medens F-maskiner samt en enkelt Mh rangerer.

Premier Is i Troldhede !
VNJ 11 hviler ud i Nr.Nebel
Mc 627 drejes før godstoget returnerer til Varde H.
Der rangeres på Varde H.
Et P-maskine trukket persontog forlader Grindsted.
Og krydser et godstog på Tistrup Station.
Mz'eren er klar til at trække godstoget til Grindsted.
Skinnebussen holder klar i spor 3 - DSB mod Brande.
Men da det er vores helix og kælderen der er "nyhederne" på anlægget er den overvejende del af kørslen foregået der.
P-maskinen trækker sit persontog op gennem helixen.
Og dukker til sidst op på Troldhede Station.
Rensetoget er klar til turen ned i kælderen.