Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Slibning, Mere Pollyfilla, Troldhedemoduler !!

Jan har brugt et pænt stykke tid iført støvdragt og maske. Han har nemlig slebet alle kanter og pollyfillafyldte huller plane. Et par timer senere, hvor støvet var blæst væk, kunne vi så fortsætte arbejdet med at fylde skruehuller, sprækker mellem pladerne m.v.
Loft og gadeside er slebet - støvsugeren har også været på arbejde.
De 2 sidste Troldhedemoduler lader vi regnen om at skille. Eternitpladerne er til næste års byggeprojekt !
Der blandes pollyfilla.
Og skrues flere skruer i.
Der straks dækkes af pollyfilla.
Ekspansionsfugen får også en gang filler.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar