Besøg hos Esbjerg Modeljernbaneklub.

Vi forlagde vores klubaften til Forum. Her besøgte vi Esbjerg Modeljernbaneklub endnu engang. Klubben har endelig fået brugsret til de to lokaler der ligger i forlængelse af det "gamle" lokale. Men de kan ikke anvendes til anlægget uden kompromiser. Først og fremmest kan væggen mellem det "gamle" og "nye" ikke fjernes, så det bliver et hul der skal forbinde de to lokaler. Derudover har klubben ikke rådighed over det gamle værksted/hyggerum. Så en stor del af de nye rum skal anvendes til disse formål.
På selve anlægget er der især sket ændringer med "lyset". I Helsingør er der kommet lys i flere huse samt gadelamper. Der er også lavet et lysshow med flere forskellige kulører over byen.
Mere om klubben. se link.