Køreaften - men vi bygger altså på anlægget!!!

Sidste Torsdag i måneden - altså køreaften, men der er kun 5 uger til lange tog, så vi bygger altså på anlægget.
Jan fortsætter med de tre åer, før brinkerne dækkes af karklude glatter han - fylder huller i styroporen - dem med pollyfilla.
Her er det Kærbæks brinker der bygges op.

Banedæmningen skal også rettes til.

Ansager Å har også fået en omgang!
Vejen bagved Slagteriet får sig også en tur.

Og der køres selvfølgelig også med tog:
P-maskine med persontog på vej mod Grindsted.
Flemmings nyindkøbte K-maskine.
Tistrups indkørselssignal passeres.
Hverken trafikken på banen eller det arbejdende folk lader sig forstyrre.
Anlægget er under opbygning, så huse og træer er ikke placeret rigtigt.
Arbejdet med at rense tracéet må dog stoppe når toget passerer.