Hvad vi arbejder med i klubben p.t.

Vi (Per) har bakset med Troldhedes signaler - de skal nemlig have indflydelse på toggangen - pga. opkørsel fra kælderen samt skjulte spor fra Grindsted kan en lokomotivfører/bestyrer af kælderen ikke se indkørselssignalerne i østenden af stationen, disse skal derfor standse et tog når signalet står på stop. Udkørselssignalerne må heller ikke kunne gå på kør, hvis der er et tog på vej fra kælderen/Grindsted.
Derudover har vi arbejdet med det rå landskab - dækket med karklude og malet brunt, så vinterstemningen forhåbentlig er væk når vi skal køre lange tog til august.
Vi (Jan) har også arbejdet med Varde Å, Ansager Å samt Kærbæk - de er alle forsynet med nye brinker og de 2 sidste har fået ændret løb og brokonstruktion.
Troldhedes østende, med indkørselssignaler ved Ejstrup og Herning sporene.
Jan er igang med Varde Å's omgivelser.
Så er der gjort klar til dekoratørerne.
Lund, birketræ og ledvogterhus flyttet så "Gravlund" endelig kan gøres klar.
Gravlund - stationsbygningen skal stå på det grå karton.
Bygninger fra Jørgens anlæg - hovedparten skal stå langs "Faller Car" strækningen.
Grindsted Station - Udkørslen mod Varde er dækket til og malet.
Ansager Å gøres ren - bevoksningen langs åen er rykket op!
Brinkerne (styropor) langs Kærbæk skæres til.
Limes
Og presses på plads langs åløbet.

Og så har vi fået lim! - burde række til resten af året!
.