Vi forbereder os til "Lange Tog".

Jan, Per og Knud har efterhånden arbejdet med forlængelse af vores skjulte vendesløjfe i lidt over 1 måned. Idéen til udvidelsen opstod efter sidste års "Lange Tog". Der var nemlig problemer med at afvikle trafikken i kælderen (Kolding) når længere tog - 3+ meter skulle vendes. Efter udvidelsen kan der stå op til 7 tog i vendesløjfens sidespor - max. længde er 6 meter. I det gennemgående spor kan der køre et tog gennem sløjfen på max. 8 meter. Sidesporene skal styres vha. computeren i kælderen.
Der er også sket lidt med landskabet. Den lille plantage vest for Troldhede er blevet meget større, men der skal plantes 5 - 6 rækker mere. Når træerne er klar, skal der plantes ca. 2000 graner bag Funderbroen.

Knud lodder udenfor, hvor temperaturen er behagelig.

Skjulte opstillingsspor - til venstre det gennemgående spor.


Der er god plads mellem sporene i kurven - mindste radius er en Roco R3.

Styring af skifter, vendesløjfemodul og besatmeldere.
Tavlen kommer til at stå under Troldhede så den er let at nå, hvis der bliver brug for det.
Test af besatmelder!

Jan skifter ledninger, så computer og skifte står ens.

Der skal strøm til sporene.

Per programmerer sporskifter og sporveje.

Flemming måler tider mellem stationerne, så der kan laves køreplaner til "Lange Tog"

1000+ graner til plantagen bag Funderbroen.


Kaffe m.m foregår i disse tider ved havebordet. Knud beundrer Jans NMJ MY.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar